BoKlok Mjälle
 

 


 
INFORMATION


Säkerhet och ansvar
Tillsammans skall vi förhindra inbrott och skadegörelse.
 • Alla lägenheter ska vara utrustade med brandvarnare.
 • Grillning med kolgrill på balkong och uteplats är inte tillåten, styrelsen hänvisar till att placera kolgrillen på gården.
 • Se till att dörrarna till gemensamma lokaler är ordentligt låsta.
 • Om det uppstår skador på våra hus eller gemensamma utrymmen, skall detta anmälas till styrelsen. 
 • Meddela gärna grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

Sophantering
Föreningen har tre soprum på området. Enligt nuvarande sophämtningsavtal kan du slänga följande i föreningens kärl:
 • Komposterbart
 • Brännbart
 • Papper
 • Miljöfarligt avfall, finns endast i sophuset mellan hus 42 och 44
Övriga sopor fraktar du själv till närmaste återvinningsstation/central. För ytterligare information om hur du sorterar dina sopor se Sopsorteringsguiden här>>

Gemensamma förråd
Nyckel till soprummen går också till våra gemensamma förråd.
I alla förråd finns det krattor, snösläde, spade, trädgårdsslang, sand mm.
Ytterligare utrustning finns i nedanstående förråd:

 
Förråd  Utrustning
38 Skottkärra samt reservdelar till lägenheter, t ex dörrar och lister
40 Partytält att låna
42 Gräsklippare, skottkärra, glödlampor till ytterbelysning, säkringar, filter till gräsklippare
44 Trimmer, lövblås, stege, plattformsstege (förvaras bakom förrådet) 
46 Skottkärra
48 Gräsklippare

Snöskottning och sandning
Föreningen har upphandling av snöröjning och sandnind av parkeringsytor samt kör- och gångytor fram till grindarna.
Ytor framför entrédörrar, förråd, loftgångar och trappor utförs via handkraft av oss själva. Respektive hus bestämmer själva hur detta skall fungera. En gemensam sandlåda finns på gavel till sophuset för hus 44.

Gräsklippning
Samtliga gräsytor klipps av medlemmarna själva vid behov. Respektive hus bestämmer själva hur detta skall fungera.

Ytterbelysning
Belysningar på stolpar och på fasader sköts av oss själva. Lampa byts när den har gått sönder. Respektive hus kollar och fixar.

Busk-& trädplanteringar
Ingen plantering av blommor, buskar, odlingsbänkar eller liknande får ske direkt intill husfasaden. Det ska finnas ett utrymme med grus däremellan för att undvika fuktskador på husgrunden.
Klippning av och rensning kring buskar och träd utförs av oss själva en gång per år i samband med gemensam städdag eller när medlem tycker att så behövs.

Tryckimpregnerade ytor
Lofträcken, trappor, skärmar, pelare, staket, grindar mm som är tryckimpregnerade, oljas in av medlemmarna själva en gång per år. Träolja och penslar tillhandahålls av föreningen och finns i förråden. 
Respektive hus bestämmer själva hur detta skall fungera.

Gästparkeringar
Markerade gästparkeringar är till för våra besökare. Dessa parkeringar ska inte nyttjas för medlems bil.

Lekplats
Finns vid hus 44, städa lite då och då efter nyttjande. 

Altan/Uteplats
De boende i lägenheten ansvarar för att uteplatsen hålls i gott skick.
Den som önskar bygga en altan utanför sin lägenhet på bottenvåningen måste inkomma med skriftlig förfrågan till styrelsen, inklusive en enkel ritning. Styrelsen reserverar sig för undantag, men grundregeln är att altaner som uppfyller nedanstående kriterier kommer att godkännas:
Huvudprincipen är att utbyggnaden/tillbyggnaden måste gå i stil med det befintliga när det gäller storlek, färg och form.
 • Altanen får vara max 290 cm djup, dvs lika djup som skärmvägg mellan 3:or och 4:or. På längden får den sträcka sig till bredvidliggande lägenhets början. Om du har en hörnlägenhet får den sträcka sig fram till husknuten.
 • Marken under plattor skall vara iordningställd så att inte gräs växer upp under dem. En geotextil som motverkar tjälskjutning och ogräs ska läggas i botten. Ett dränerande lager med grus läggs på duken. Plattorna ska luta minst en centimeter per meter från huset så att regnvatten inte rinner in mot huset.
 • Godkända färger på altan med därtill hörande staket är träfärgat dvs tryckimpregnerat och "hus-rött".

Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och vad som ska underhållas framgår av föreningens stadgar och gränsdragningslista. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. 
Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen.

Extra nyckel
Beställs via Storsjö Förvaltning. Lägenhetsinnehavaren står för kostnaden.

Förändringar i lägenheter
Ibland vill man förnya och komplettera sin lägenhet. Vid väsentliga förändringar är det viktigt att tänka på att man måste ha styrelsens godkännande.

Andrahandsuthyrning 
Uthyrning i andra hand kräver styrelsen samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Kopia på andrahandskontrakt skall lämnas till styrelsen. Efter samtycke får lägenheten hyras ut i andra hand i ett år. Därefter tar styrelsen beslut om eventuell förlängning för ett halvår i taget. Anledningen till detta är att styrelsen anser att föreningens lägenheter i första hand skall bebos av medlemmar som engagerar sig i föreningen.


Köksfläkt
Föreningen ansvarar för filterbyte av ventilationaggregaten. Filtren byts av Storsjö Förvaltning och lägenhetsinnehavaren får besked om tidpunkt i förväg.

Värme
Våra lägenheter är försedda med ett lite udda enrörssystem. Vid eventuella problem med värmen meddela styrelsen.


TV
Via centralt antennutag kan man få SVT1, SVT2 samt TV4. 

Bredband
I varje lägenhet finns ett bredbandsuttag. Avtal tecknas hos Zmarket www.zmarket.se 

 

Adress
Brf. BoKlok Mjälle
c/o Riksbyggen
Box 710
831 28 Östersund


Besöksadress:
Postgränd 8A
831 28 Östersund

Telefon, växeln

0771-860 860

Organisationsnummer

769609-8842

 


Copyright ©2010 BoKlok Mjälle